Wholesale China Oil Painting Frame Mirror Moulding

Oil Painting & Talent Artists From Oil Painting Studio Directly!


Painting:: all people --> Style:: war         TOP100

Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  Next     Artist: unknow artist
unknow artist Issus battle china oil painting reproduction

Issus battle
mk250 Year in 1529. On-board oil, 132.7 x 120 cm. Munich, the ancient painting gallery.
Painting ID::  56845
4455 ago.
Artist: unknow artist
Painting: Issus battle
Information: mk250 Year in 1529. On-board oil, 132.7 x 120 cm. Munich, the ancient painting gallery.

 

 

 

 

 

 

 

     Artist: Tintoretto
Tintoretto The Last Supper china oil painting reproduction

The Last Supper
mk250 Year in 1594. Oil on canvas, 365.8 x 569 cm. Venice, Italy, Maggiore Church of St. George's main altar.
Painting ID::  56840
4455 ago.
Artist: Tintoretto
Painting: The Last Supper
Information: mk250 Year in 1594. Oil on canvas, 365.8 x 569 cm. Venice, Italy, Maggiore Church of St. George's main altar.

 

 

 

 

 

 

 

     Artist: Tintoretto
Tintoretto Slave miracle china oil painting reproduction

Slave miracle
mk250 Year in 1548, Oil on canvas, about 426.7 x 548.6 cm. Venice Fine Arts Academy.
Painting ID::  56839
4455 ago.
Artist: Tintoretto
Painting: Slave miracle
Information: mk250 Year in 1548, Oil on canvas, about 426.7 x 548.6 cm. Venice Fine Arts Academy.

 

 

 

 

 

 

 

     Artist: UCCELLO, Paolo
UCCELLO, Paolo Battle of San Romano china oil painting reproduction

Battle of San Romano
mk250 about the year 1455. Wood color eggs, about 182.9 x 317.5 cm. National Gallery in London.
Painting ID::  56804
4456 ago.
Artist: UCCELLO, Paolo
Painting: Battle of San Romano
Information: mk250 about the year 1455. Wood color eggs, about 182.9 x 317.5 cm. National Gallery in London.

 

 

 

 

 

 

 

     Artist: Rubens Santoro
Rubens Santoro Lion hunting china oil painting reproduction

Lion hunting
mk250 In the year 1617-1618. Oil on canvas, about 248.9 x 378.4 cm.
Painting ID::  56724
4458 ago.
Artist: Rubens Santoro
Painting: Lion hunting
Information: mk250 In the year 1617-1618. Oil on canvas, about 248.9 x 378.4 cm.

 

 

 

 

 

 

 

     Artist: UCCELLO, Paolo
UCCELLO, Paolo byttare,slaget vid san romano china oil painting reproduction

byttare,slaget vid san romano
mk248 san romano var ursprunglign ett verk tre pannaer pa uppdrgn av buset di mrfivi. detta ar del av den bogra pannan som visar bur florentinarna 1432 baren fean sienna. perspektiv forkortningen vdllade tvekinde tveklost uccllo vissa estetiska problem ocb ljus ocb skugga kravde battre bantering. men de subtilt fargade monstren av lansar, bjalmar ocb scb scbabrak ovanfor en skog av basban ar sig en bebaglig design som bekeaftar uccellos osvikliga oga for de minta dekorativa detaljer.
Painting ID::  56677
4459 ago.
Artist: UCCELLO, Paolo
Painting: byttare,slaget vid san romano
Information: mk248 san romano var ursprunglign ett verk tre pannaer pa uppdrgn av buset di mrfivi. detta ar del av den bogra pannan som visar bur florentinarna 1432 baren fean sienna. perspektiv forkortningen vdllade tvekinde tveklost uccllo vissa estetiska problem ocb ljus ocb skugga kravde battre bantering. men de subtilt fargade monstren av lansar, bjalmar ocb scb scbabrak ovanfor en skog av basban ar sig en bebaglig design som bekeaftar uccellos osvikliga oga for de minta dekorativa detaljer.

 

 

 

 

 

 

 

     Artist: William Hogarth
William Hogarth chairing the member china oil painting reproduction

chairing the member
mk248 an election blev hogartbs sista moderna moraliserande svit. den bestar av fyra scener ocb detta ar den sista. da allt urartar iett upplopp. ofta anspelar hogartb pa alder bistoriska malningar i sina egna bilder. den bar gangen ar cbarles le brus alexander den stores srger over dareios. i stallet for den imperialistiska ornen som symboliserar seger later hogartb en fet gas svava over den nye parlamentledamotens buvud, darmed antyds att bans bidrag till debatten inte an gasens kvackande.
Painting ID::  56604
4465 ago.
Artist: William Hogarth
Painting: chairing the member
Information: mk248 an election blev hogartbs sista moderna moraliserande svit. den bestar av fyra scener ocb detta ar den sista. da allt urartar iett upplopp. ofta anspelar hogartb pa alder bistoriska malningar i sina egna bilder. den bar gangen ar cbarles le brus alexander den stores srger over dareios. i stallet for den imperialistiska ornen som symboliserar seger later hogartb en fet gas svava over den nye parlamentledamotens buvud, darmed antyds att bans bidrag till debatten inte an gasens kvackande.

 

 

 

 

 

 

 

     Artist: Eugene Delacroix
Eugene Delacroix blodbafet chios china oil painting reproduction

blodbafet chios
mk248 inspirad av gericaults satt gestalta lidandets tema presenterar delacroix en gripande scen fran grekernas fribetskrig mot turkarna, som skull fa manga europeer att stalla sig pa grekernas sida. malningen kanske av talleyrand som i smyg ville stodja sin son. pa samma kanske av talleyrand som i smyg ville sodja sin som pa samma utstallning sag delacroix constables hoskrindan vilket skulle fa stor inverkan bans maleri.
Painting ID::  56571
4466 ago.
Artist: Eugene Delacroix
Painting: blodbafet chios
Information: mk248 inspirad av gericaults satt gestalta lidandets tema presenterar delacroix en gripande scen fran grekernas fribetskrig mot turkarna, som skull fa manga europeer att stalla sig pa grekernas sida. malningen kanske av talleyrand som i smyg ville stodja sin son. pa samma kanske av talleyrand som i smyg ville sodja sin som pa samma utstallning sag delacroix constables hoskrindan vilket skulle fa stor inverkan bans maleri.

 

 

 

 

 

 

 

     Artist: Gustaf Cederstrom
Gustaf Cederstrom bringing home the body of king karl xll of sweden china oil painting reproduction

bringing home the body of king karl xll of sweden
mk247 1884,oil on canvas,104.25x146 in,265x371 cm,nationalmuseum,stockholm,sweden
Painting ID::  56310
4482 ago.
Artist: Gustaf Cederstrom
Painting: bringing home the body of king karl xll of sweden
Information: mk247 1884,oil on canvas,104.25x146 in,265x371 cm,nationalmuseum,stockholm,sweden

 

 

 

 

 

 

 

     Artist: Edouard Manet
Edouard Manet the execution of maximilian china oil painting reproduction

the execution of maximilian
mk247 1867 to 68 ,oil on canvas,99x25 in,252x305 cm,staatliche kunsthalle,baden baden,germany
Painting ID::  56265
4482 ago.
Artist: Edouard Manet
Painting: the execution of maximilian
Information: mk247 1867 to 68 ,oil on canvas,99x25 in,252x305 cm,staatliche kunsthalle,baden baden,germany

 

 

 

 

 

 

 

     Artist: Emanuel Gottlieb Leutze
Emanuel Gottlieb Leutze washington crossing the delaware china oil painting reproduction

washington crossing the delaware
mk247 1851 ,oil on canvas,149x255 in,378.5x647.7 cm,metropolitan museum of art,new york,ny,usa
Painting ID::  56231
4483 ago.
Artist: Emanuel Gottlieb Leutze
Painting: washington crossing the delaware
Information: mk247 1851 ,oil on canvas,149x255 in,378.5x647.7 cm,metropolitan museum of art,new york,ny,usa

 

 

 

 

 

 

 

     Artist: Thomas Cole
Thomas Cole the course of empire destruction china oil painting reproduction

the course of empire destruction
mk247 1836,oil on canvas,39.25x63.5 in,100x161.2 cm,new york historical society,new york,ny,usa
Painting ID::  56213
4484 ago.
Artist: Thomas Cole
Painting: the course of empire destruction
Information: mk247 1836,oil on canvas,39.25x63.5 in,100x161.2 cm,new york historical society,new york,ny,usa

 

 

 

 

 

 

 


Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  Next  (Sorted by added time)

Painting:: people --> Style:: war         TOP100


Swedish

Spanish

English

French

German

 

 

CONTACT US
Contact us!