Engros- Olja Måleriet Stomme Mögel Spegel Porslinet


Olja Måleriet:: all arab --> Style:: man

Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  NÄSTA  (Displayed as nearest added time.)

Artist: unknow artist
unknow artist Colonel James Skinner on a Prancing Horse china oil painting reproduction

Colonel James Skinner on a Prancing Horse
mk153 ca.1810 Watercolor on paper
Måleriet Identifieringen ::  39810
4848 ago.
Konstnär: unknow artist
Målning: Överste James Skinntorr på en Prancing Häst
Information: mk153 ca.1810 Vattenfärgen på papper


Artist: REMBRANDT Harmenszoon van Rijn
REMBRANDT Harmenszoon van Rijn The Feast of Belsbazzar china oil painting reproduction

The Feast of Belsbazzar
mk93 c.1635 Oil on canvas 167x209cm London The Naitonal Gallery
Måleriet Identifieringen ::  34558
5161 ago.
Konstnär: REMBRANDT Harmenszoon van Rijn
Målning: Den Festen av Belsbazzar
Information: mk93 c.1635 Olja på segelduk 167x209cm London Den Naitonal Galleri


Artist: unknow artist
unknow artist The Theophany in Christ china oil painting reproduction

The Theophany in Christ
mk90 Twelfth century Byzantine mosaic icon, From Constantinople National Museums,Berlin
Måleriet Identifieringen ::  34211
5170 ago.
Konstnär: unknow artist
Målning: Den Theophany i Christ
Information: mk90 Tolfte århundrade Byzantine mosaik ikonen. Från Constantinople Nationell Museums.Berlin


Artist: Bihzad
Bihzad Portrait of jami leaning on a staff,with another scholar of Sultan Husayn-s court china oil painting reproduction

Portrait of jami leaning on a staff,with another scholar of Sultan Husayn-s court
mk90 Detail of a painting by Bihzad 1494-95
Måleriet Identifieringen ::  34199
5170 ago.
Konstnär: Bihzad
Målning: Porträtt av jami lutning på en staff.with en annan vetenskapsman av Kvav Husayn - s fria till
Information: mk90 Detalj av en måleriet vid Bihzad 1494-95


Artist: Ali of Golconda
Ali of Golconda Poet in a garden china oil painting reproduction

Poet in a garden
mk90 by Muhammad Ali of Golconda India c.1610-15
Måleriet Identifieringen ::  34189
5170 ago.
Konstnär: Ali of Golconda
Målning: Diktare i en trädgård
Information: mk90 vid Muhammad Ali av Golconda Indien c.1610-15


Artist: unknow artist
unknow artist The Poet Nizami sits in the highest rank among the great Persian poets of the past china oil painting reproduction

The Poet Nizami sits in the highest rank among the great Persian poets of the past
mk90 1486
Måleriet Identifieringen ::  34187
5170 ago.
Konstnär: unknow artist
Målning: Den Diktaren Nizami sitta inne om aller högst rad bland den stor Persisk diktarna om det förflutna
Information: mk90 1486


Artist: Bihzad
Bihzad A shaykh in the prayer niche of a mosque china oil painting reproduction

A shaykh in the prayer niche of a mosque
mk90 Detail of an illustration by Bihzad for sa di\'s Bustan Herat 1488-89
Måleriet Identifieringen ::  34186
5170 ago.
Konstnär: Bihzad
Målning: EN shaykh inne om bön nisch av en moskit
Information: mk90 Detalj av en illustration vid Bihzad för sa di~s Byst Härold 1488-89


Artist: Bihzad
Bihzad Portrait of the Uzbek emir Shaybani Khan,seen here wearing a Sunni turban china oil painting reproduction

Portrait of the Uzbek emir Shaybani Khan,seen here wearing a Sunni turban
mk90 Attributed in the upper margin to Bihzad Herat 1507-10
Måleriet Identifieringen ::  34180
5170 ago.
Konstnär: Bihzad
Målning: Porträtt om Uzbek emir Shaybani Khan.seen här slitande en Solig turban
Information: mk90 Attributen inne om övre marginal till Bihzad Härold 1507-10


Artist: Bihzad
Bihzad Portrait of the poet Hatifi,Jami s nephew,seen here wearing a shi ite turban china oil painting reproduction

Portrait of the poet Hatifi,Jami s nephew,seen here wearing a shi ite turban
mk90 Painting by Bihzad,Herat 1511
Måleriet Identifieringen ::  34179
5170 ago.
Konstnär: Bihzad
Målning: Porträtt om diktare s nephew.seen här slitande en shi ite turban
Information: mk90 Måleriet vid Bihzad.Herat 1511


Artist: Bihzad
Bihzad Study china oil painting reproduction

Study
mk90 Attrbuted to Bihzad,for a portrati of Sultan Husayn Mirza.
Måleriet Identifieringen ::  34173
5170 ago.
Konstnär: Bihzad
Målning: Studera
Information: mk90 Attrbuted till Bihzad.for en porträtt av Kvav Husayn Mirza.


Artist: unknow artist
unknow artist A Chinese dignitary china oil painting reproduction

A Chinese dignitary
mk90 now in Istanbul and Probably made in late fifteenth-century Tabriz of a Chinese Painting.
Måleriet Identifieringen ::  34164
5171 ago.
Konstnär: unknow artist
Målning: EN Kinesisk värdighet
Information: mk90 nu i Istanbul och Sannolikt gjord i sen femton - århundrade Tabriz av en Kinesisk Måleriet.


Artist: Hafiz i Abru
Hafiz i Abru The last Abbasid caliph al musta sim bi llah, china oil painting reproduction

The last Abbasid caliph al musta sim bi llah,
mk90 dies in the flames of his palace in Baghdad
Måleriet Identifieringen ::  34146
5171 ago.
Konstnär: Hafiz i Abru
Målning: Den sist Abbasid kaliber al mustaschen sim bi llah.
Information: mk90 dör inne om flamma av hans palats i Baghdad


Föregående  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Next  (Displayed as nearest added time.)

Olja Måleriet:: arab --> Style:: man

KOMMA I KONTAKT MED Oss
Xiamen Porslinet Engros- Olja Måleriet Sjukbåren Bomma till Engros- Stomme Mögel Spegel Stomme Spännet

BEST SELLER
TOP100