China Wholesale Oil Painting Frame Moulding Mirro China

Please check  CATALOGUE  for thousands of other images. stiffch@hotmail.com

ARTISTA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  Art Works Index


       Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21   Next
  

Martin Mijtens d.a. Martin Mijtens d.a.
Martin Mijtens d.ä., Martin Meytens, Martin Mytens, född 1648 i Haag, Holland, död 1736 i Stockholm och begravd i Maria Kyrkan, nederländsk konstnär. Far till Martin Mijtens d.y. och son till porträttmålaren Isaac Mijtens. Mijtens kom till Stockholm före eller under år 1677 och fann där ett så tacksamt fält för sin konst, att han beslöt stanna och 1681 satte han bo. Av hans första verk finns prov i Vibyholms och andra samlingar. De visar, att han hade en fin pensel, behaglig, varm, fastän tunn färg samt livlig och karakteristisk uppfattning av de skildrade. Med sina gråaktiga fonder, de ofta gulbruna draperierna och den enkla, naiva framställningen bildar Mijtens vid denna tid en bestämd motsats till David Klöcker Ehrenstrahl. Men dennes anseende och den gunst hans målningssätt vunnit var så stora, att även Mijtens måste böja sig. Så småningom blir hans bilder något anspråksfullare och djärvare, åtbörder och minspel kraftigare, bisakerna rikare, tonen i det hela mer högstämd, utan att personligheten försummas eller återgivningen av hudfärg överger den varma, åt gult dragande hållningen. Många bilder från denna hans andra period, som ungefär omfattar åren 1685- 1700, finns på Skoklosters slott, där Nils Bielke och hans grevinna, Eva Horn (i landskap), hör till mästarens bästa målningar, och på Vibyholm, i Uppsala (professor Schwedes porträtt i Uppsala museum och Olof Rudbeck d.ä.:s förträffliga bild, 1696, i medicinska fakultetens sessionsrum), i Hammers samling och på inte så få andra ställen. Konstnärens vana att högst sällan signera har gjort, att bilderna från dessa år ofta har blandats ihop med Ehrenstrahls och gått under den senares namn. Säkra skiljetecken är emellertid draperierna, som hos Mijtens saknar stil och ofta verkar tämligen slappt tecknade, och även det livligare åtbördsspelet. Man vet, att Mijtens, trots sin medtävlares anseende, var mycket eftersökt som porträttmålare och samlade förmögenhet på sin konst, så att han kunde bl.a. förvärva ett ej obetydligt konstgalleri. Han var även alltifrån 1692 och ganska länge kyrkoråd i den lilla holländska församlingen i Stockholm. 1697 och 1701 företog han resor till hembygden, den förra gången åtföljd av sin unge lärjunge Lucas von Breda. Utom denne ej obetydande konstnär utbildade Mijtens även sin son , som under det i Tyskland antagna namnet van Meytens berömde målaren (se denne), samt G. de Mar??es och möjligen flera. Man kan säga att omkring år 1700 vidtog Mijtens tredje maner. Karnationen får en dragning åt rött, som slutligen blir nästan stötande (t. ex. i Fabritius och prins Alexander av Georgiens porträtt på Gripsholms slott), teckningen vårdslösas mer, och de granna röda eller djupblå draperierna är stillösare och hårdare målade än förr. Dock lever ännu inte litet av den forna kraften i karaktärsteckningen, och anordningen bibehåller i mycket den förra prydligheten. Även denna hans nedgång finnes ej sällan företrädd i svenska samlingar. Märkligt är ett självporträtt (nu på Fånö i Uppland), emedan det enligt sägnen skall vara målat på hans höga ålderdom och under sinnessvaghet (om denna vet man för övrigt inget). Utom måleriet idkade han även gravyr samt utförde ett porträtt af Karl XI i svart maner och möjligen ett par andra blad i samma art (Gustaf Adolf de la Gardie, Georg Stiernhielm). Mijtens skall, enligt gammal uppgift, ha avlidit i Stockholm 1736; enligt en urkund levde han ännu i juli 1730. Hans målningssamling såldes av hans arvingar till preussiske överstemarskalken greve Gotter och kom inte långt därefter till storhertigen af W??rttemberg. Carl Gustaf Tessin, som tycks ha hyst mycken ringaktning för Mijtens omtalar dock, att denna samling på sin tid ansågs som den enda framstående i riket (utom grefve Johan Gabriel Stenbocks). Att Carl Gustaf Tessin vid samma tillfälle kallar Mijtens "en gammal färgskämmare" och även annars talar illa om hans konst, tycks visa att Mijtens vid mitten af 1700-talet var fullkomligt bortglömd, åtminstone sådan han varit under sin bästa tid. Sedan finns han ej heller mycket omtalad. Först genom konstföreningens utställning 1841 och Nils Arfwidssons anmälan av honom i Frey återupptäcktes han; och man fann då, att Sverige i honom ägt en konstnär av sådan betydelse, att han kan mäta sig även med våra största mästare. Hans inflytande på den svenska konstens fortbildning blev dock ej särskilt stort. David Klöcker Ehrenstrahl och David von Krafft ställer honom i det avseendet fullkomligt i skuggan.
Martin Schongauer Martin Schongauer
1430-1491 German Martin Schongauer Galleries His father was a goldsmith named Casper, a native of Augsburg, who had settled at Colmar, where the chief part of Martin's life was spent. He may well have been trained by Master E. S.; A. Hyatt Mayor saw both their styles in different parts of one engraving, and all the works with Schongauer's M†S monogram show a fully developed style. Schongauer established at Colmar a very important school of engraving, out of which grew the "Little Masters" of the succeeding generation, and a large group of Nuremberg artists. As a painter, Schongauer was a follower of the Flemish Rogier van der Weyden, and his rare existing pictures closely resemble, both in splendour of color and exquisite minuteness of execution, the best works of contemporary art in Flanders. Porträt einer jungen Frau, by Martin Schongauer, c. 1478, located in Sammlung Heinz Kisters, Kreuzlingen (Schweiz) in GermanyAmong the very few paintings which can with certainty be attributed to him, the chief is a magnificent altar-piece in the church of Saint Martin at Colmar. The Mus??e d´Unterlinden in Colmar possesses eleven panels by him, and a small panel of David with Goliath's Head in the Munich Gallery is attributed to him. The miniature painting of the Death of the Virgin in the National Gallery, London is probably the work of some pupil. In 1488 Schongauer died at Colmar, according to the register of Saint Martin Church. Other authorities state that his death occurred in 1491. The main work of Schongauer's life was the production of a large number of beautiful engravings, which were largely sold, not only in Germany, but also in Italy and even in England and Spain. Vasari says that Michelangelo copied one of his engravings, the Trial of Saint Anthony. His style shows no trace of Italian influence, but a very clear and organised Gothic. His subjects are mainly religious, but include comic scenes of ordinary life such as the Peasant family going to market or the Two apprentices fighting. one hundred and sixteen engravings are generally recognised as by his hand, and since several are only known from a single impression, there were probably others that are now lost. Many of his pupils' plates as well as his own are signed, M†S, as are many copies probably by artists with no connection to him. Crucifixion by Schongauer.Among the most renowned of Schongauer's engravings are the series of the Passion and the Death and Coronation of the Virgin, and the series of the Wise and Foolish Virgins. All are remarkable for their miniature-like treatment, their brilliant touch, and their chromatic force. Some, such as the Death of the Virgin and the Adoration of the Magi are richly-filled compositions of many figures, treated with much largeness of style in spite of their minute scale. He established the system of depicting volume by means of cross-hatching (lines in two directions) which was further developed by D??rer, and was the first engraver to curve parallel lines, probably by rotating the plate against a steady burin. He also developed a burin technique producing deeper lines on the plate, which meant that more impressions could be taken before the plate became worn. The British Museum and other major print rooms possess fine collections of Schongauer's prints.
Martin van Meytens Martin van Meytens
(June 24, 1695 - March 23, 1770) was a Swedish-Austrian painter who painted members of the royal Court of Austria such as Marie Antoinette, Maria Theresa of Austria, Francis I, Holy Roman Emperor, the Emperor's family and others. His painting style has inspired many other painters to paint in a similar format.
Martin, Henri Martin, Henri
French Post-Impressionist Painter, 1860-1943 French painter. After winning the Grand Prix at the Ecole des Beaux-Arts in Toulouse, he moved to Paris (1879) to study at the Ecole des Beaux-Arts there under Jean-Paul Laurens, who encouraged his interest in Veronese and other Venetian painters. The literary inspiration of his early work was reflected in such paintings as Paolo de Malatesta and Francesca da Rimini in Hell (1883; Carcassonne, Mus. B.-A.) based on Dante, for which he won a medal at the Salon of 1883. During his subsequent study in Rome, however, on a fellowship awarded to him at the Salon,
Martin, John Martin, John
English Romantic Painter, 1789-1854
Martinus Rorbye Martinus Rorbye
(17 May 1803 - 29 August 1848) was a Danish painter, known both for genre works and landscapes. He was a central figure of the Golden Age of Danish painting during the first half of the 19th century. The most traveled of the Danish Golden Age painters, he traveled both north to Norway and Sweden and south to Italy, Greece and Constantinople. He was also the first Danish painter to take to painting in Skagen at the northern top of Jutland, almost half a century before the thriving community of Skagen Painters formed and came to fame. Martinus Rørbye was born in Drammen in Norway to Danish parents Ferdinand Henrik Rørbye and his wife Frederikke Eleonore Catherine de Stockfleth. His father was a warehouse manager and later Superintendent of War, and had moved the family to Norway shortly before Martinus' birth. The family returned to Denmark when Martinus was 12 years old, shortly after the cession of Norway from Denmark in 1814. Martinus was not inclined to schooling, but in 1820 started his studies at the Royal Danish Academy of Fine Arts at 17 years of age. He studied under Christian August Lorentzen and Christoffer Wilhelm Eckersberg, a strong influence on a generation of artists during the Danish Golden Age. Rørbye was a favorite student of Eckersberg, and they formed a close association. He took to Eckersberges careful attention to nature and his strivings to capture details realistically. He was also greatly influenced by Lorentzenes use of color. He won the Academyes small silver medal in 1824, and the large silver medal in 1828. He competed for the gold medal and won a cash prize. In 1829 he won the small gold medal for his painting Christ healing the blind, which remains in the ownership of the Royal Danish Academy. He never won the large gold medal in spite of repeated attempts.
MARTORELL, Bernat (Bernardo) MARTORELL, Bernat (Bernardo)
Spanish Early Renaissance Painter, ca.1400-1452
Marx Reichlich Marx Reichlich
1460-1520 German Marx Reichlich Gallery Austrian painter. His name, which first appeared in records of Salzburg citizens in 1494, has been linked (Semper) to an artist who signed some of his paintings with the initials M R. The earliest of the initialled panels, the Adoration of the Magi with the Donor Heinrich Mentlberger (1489; Innsbruck, ex-Wilten Abbey Church; Innsbruck, Tirol. Landesmus.), suggests that Reichlich had trained with the Tyrolean artists Friedrich Pacher and Michael Pacher. The latter lived in Salzburg from 1495 to 1498, and the stylistic association with him visible in the Perckhamer Altarpiece (c. 1495-8; Austria, priv. col., see Oberhammer, nos 1-12) may account for Reichlich's having become a citizen in Salzburg. The connections with both Pachers and the fact that Reichlich received several commissions in Neustift (Novacella, nr Bressanone) suggest that his origins were in that region. According to a receipt dated 1499, he painted a panel (untraced) for the Benediktinerstift of St Lambrecht in Styria. In 1508 Emperor Maximilian I commissioned him to restore the frescoes (in situ) in Schloss Runkelstein near Bozen (Bolzano). The latest panels signed with the initials M R make up part of a double-winged altarpiece (Heiligenblut, St Vincent) that was completed by one 'Wolffgang Maller' in 1520, perhaps because Reichlich was no longer living. Also attributed to Reichlich on stylistic, technical and circumstantial grounds are eight portraits (c. 1519-20) formerly assigned to a 'Master of the Angrer Portrait' whose name was derived from the riveting bust-length portrait of Canon Gregor Angrer of Brixen (1519; Innsbruck, Tirol. Landesmus.).
Mary Beale Mary Beale
English Baroque Era Painter, 1633-1699 was an English portrait painter. She became one of the most important portrait painters of 17th century England, and has been described as the first professional female English painter. Beale was born in Barrow, Suffolk, the daughter of John Cradock, a Puritan rector. Her mother, Dorothy, died when she was 10. She married Charles Beale, a cloth merchant from London, in 1652, at the age of 18. Her father and her husband were both amateur painters, her father being a member of the Painter-Stainers' Company, and she was acquainted with local local artists, such as Nathaniel Thach, Matthew Snelling, Robert Walker and Peter Lely. She became a semi-professional portrait painter in the 1650s and 1660s, working from her home, first in Covent Garden and later in Fleet Street. The family moved to a farmhouse in Allbrook, Hampshire in 1665 due to financial difficulties, her husband having lost his position as a clerk of patents, and also due to the Great Plague in London. For the next five years, a 17th-century two storey timber-framed building was her family home and studio. She returned to London in 1670, where she established a studio in Pall Mall, with her husband working as her assistant, mixing her paints and keeping her accounts. She became successful, and her circle of friends included Thomas Flatman, poet Samuel Woodford, Archbishop of Canterbury John Tillotson, and Bishops Edward Stillingfleet and Gilbert Burnet. She became reacquainted with Peter Lely, now Court Artist to Charles II. Her later work is heavily influenced by Lely, being mainly small portraits or copies of Lely's work. Her work became unfashionable after his death in 1680.
Mary Cassatt Mary Cassatt
1844-1926 Mary Cassatt Galleries Within months of her return to Europe in the autumn of 1871, Cassatt??s prospects had brightened. Her painting Two Women Throwing Flowers During Carnival was well received in the Salon of 1872, and was purchased. She attracted much favorable notice in Parma and was supported and encouraged by the art community there: ??All Parma is talking of Miss Cassatt and her picture, and everyone is anxious to know her??. After completing her commission for the archbishop, Cassatt traveled to Madrid and Seville, where she painted a group of paintings of Spanish subjects, including Spanish Dancer Wearing a Lace Mantilla (1873, in the National Museum of American Art, Smithsonian Institution). In 1874, she made the decision to take up residence in France. She was joined by her sister Lydia who shared an apartment with her. Cassatt continued to express criticism of the politics of the Salon and the conventional taste that prevailed there. She was blunt in her comments, as reported by Sartain, who wrote: ??she is entirely too slashing, snubs all modern art, disdains the Salon pictures of Cabanel, Bonnat, all the names we are used to revere??. Cassatt saw that works by female artists were often dismissed with contempt unless the artist had a friend or protector on the jury, and she would not flirt with jurors to curry favor. Her cynicism grew when one of the two pictures she submitted in 1875 was refused by the jury, only to be accepted the following year after she darkened the background. She had quarrels with Sartain, who thought Cassatt too outspoken and self-centered, and eventually they parted. Out of her distress and self-criticism, Cassatt decided that she needed to move away from genre paintings and onto more fashionable subjects, in order to attract portrait commissions from American socialites abroad, but that attempt bore little fruit at first. In 1877, both her entries were rejected, and for the first time in seven years she had no works in the Salon. At this low point in her career she was invited by Edgar Degas to show her works with the Impressionists, a group that had begun their own series of independent exhibitions in 1874 with much attendant notoriety. The Impressionists (also known as the ??Independents?? or ??Intransigents??) had no formal manifesto and varied considerably in subject matter and technique. They tended to prefer open air painting and the application of vibrant color in separate strokes with little pre-mixing, which allows the eye to merge the results in an ??impressionistic?? manner. The Impressionists had been receiving the wrath of the critics for several years. Henry Bacon, a friend of the Cassatts, thought that the Impressionists were so radical that they were ??afflicted with some hitherto unknown disease of the eye??. They already had one female member, artist Berthe Morisot, who became Cassatt??s friend and colleague. Degas, Portrait of Miss Cassatt, Seated, Holding Cards, c. 1876-1878, oil on canvasCassatt admired Degas, whose pastels had made a powerful impression on her when she encountered them in an art dealer's window in 1875. "I used to go and flatten my nose against that window and absorb all I could of his art," she later recalled. "It changed my life. I saw art then as I wanted to see it." She accepted Degas' invitation with enthusiasm, and began preparing paintings for the next Impressionist show, planned for 1878, which (after a postponement because of the World??s Fair) took place on April 10, 1879. She felt comfortable with the Impressionists and joined their cause enthusiastically, declaring: ??we are carrying on a despairing fight & need all our forces??. Unable to attend cafes with them without attracting unfavorable attention, she met with them privately and at exhibitions. She now hoped for commercial success selling paintings to the sophisticated Parisians who preferred the avant-garde. Her style had gained a new spontaneity during the intervening two years. Previously a studio-bound artist, she had adopted the practice of carrying a sketchbook with her while out-of-doors or at the theater, and recording the scenes she saw. Summertime, c. 1894, oil on canvasIn 1877, Cassatt was joined in Paris by her father and mother, who returned with her sister Lydia. Mary valued their companionship, as neither she nor Lydia had married. Mary had decided early in life that marriage would be incompatible with her career. Lydia, who was frequently painted by her sister, suffered from recurrent bouts of illness, and her death in 1882 left Cassatt temporarily unable to work. Cassatt??s father insisted that her studio and supplies be covered by her sales, which were still meager. Afraid of having to paint ??potboilers?? to make ends meet, Cassatt applied herself to produce some quality paintings for the next Impressionist exhibition. Three of her most accomplished works from 1878 were Portrait of the Artist (self-portrait), Little Girl in a Blue Armchair, and Reading Le Figaro (portrait of her mother). Degas had considerable influence on Cassatt. She became extremely proficient in the use of pastels, eventually creating many of her most important works in this medium. Degas also introduced her to etching, of which he was a recognized master. The two worked side-by-side for awhile, and her draftsmanship gained considerable strength under his tutelage. He depicted her in a series of etchings recording their trips to the Louvre. She had strong feelings for him but learned not to expect too much from his fickle and temperamental nature. The sophisticated and well-dressed Degas, then forty-five, was a welcome dinner guest at the Cassatt residence. The Impressionist exhibit of 1879 was the most successful to date, despite the absence of Renoir, Sisley, Manet and C??zanne, who were attempting once again to gain recognition at the Salon. Through the efforts of Gustave Caillebotte, who organized and underwrote the show, the group made a profit and sold many works, although the criticism continued as harsh as ever. The Revue des Deux Mondes wrote, ??M. Degas and Mlle. Cassatt are, nevertheless, the only artists who distinguish themselves??and who offer some attraction and some excuse in the pretentious show of window dressing and infantile daubing??. Cassatt displayed eleven works, including La Loge. Although critics claimed that Cassatt??s colors were too bright and that her portraits were too accurate to be flattering to the subjects, her work was not savaged as was Monet's, whose circumstances were the most desperate of all the Impressionists at that time. She used her share of the profits to purchase a work by Degas and one by Monet. She exhibited in the Impressionist Exhibitions that followed in 1880 and 1881, and she remained an active member of the Impressionist circle until 1886. In 1886, Cassatt provided two paintings for the first Impressionist exhibition in the United States, organized by art dealer Paul Durand-Ruel. Her friend Louisine Elder married Harry Havemeyer in 1883, and with Cassatt as advisor, the couple began collecting the Impressionists on a grand scale. Much of their vast collection is now in the Metropolitan Museum of Art in New York City. She also made several portraits of family members during that period, of which Portrait of Alexander Cassatt and His Son Robert Kelso (1885) is one of her best regarded. Cassatt??s style then evolved, and she moved away from Impressionism to a simpler, more straightforward approach. She began to exhibit her works in New York galleries as well. After 1886, Cassatt no longer identified herself with any art movement and experimented with a variety of techniques.
MASACCIO MASACCIO
Italian Early Renaissance Painter, 1401-1428 was the first great painter of the Quattrocento period of the Italian Renaissance. His frescoes are the earliest monuments of Humanism, and introduce a plasticity previously unseen in figure painting. The name Masaccio is a humorous version of Tommaso, meaning "big", "fat", "clumsy" or "messy" Tom. The name was created to distinguish him from his principal collaborator, also called Tommaso, who came to be known as Masolino ("little/delicate Tom"). Despite his brief career, he had a profound influence on other artists. He was one of the first to use scientific perspective in his painting, employing techniques such as vanishing point in art for the first time. He also moved away from the Gothic style and elaborate ornamentation of artists like Gentile da Fabriano to a more natural mode that employed perspective for greater realism. Masaccio was born to Giovanni di Mone Cassa??i and Jacopa di Martinozzo in Castel San Giovanni di Altura, now San Giovanni Valdarno (now part of the province of Arezzo, Tuscany). His father was a notary and his mother the daughter of an innkeeper of Barberino di Mugello, a town a few miles south of Florence. His family name, Cassai, comes from the trade of his grandfather Simone and granduncle Lorenzo, who were carpenters - cabinet makers ("casse", hence "cassai"). His father died in 1406, when Tommaso was only five; in that year another brother was born, called Giovanni after the dead father. He also was to become a painter, with the nickname of "Scheggia" meaning "splinter". The mother was remarried to an elderly apothecary, Tedesco, who guaranteed Masaccio and his family a comfortable childhood.
Masek, Vitezlav Karel Masek, Vitezlav Karel
Czech Painter, 1865-1927
Mashkov, Ilya Mashkov, Ilya
Russian Painter, 1881-1944 was a Russian artist, one of the most significant and at the same time most characteristic painters of the circle of "Jack of Diamonds" He was born in the cossack village Mikhailovskaya-on-Don (near Volgograd) 29 July [O.S. 17 July] 1881 in a peasant family. After arriving at Moscow in 1900 he attended the Moscow School of Painting, Sculpture and Architecture, whose teachers included Konstantin Korovin and Valentin Serov. In 1909 he was expelled from the school because of his artistic free thinking. He traveled much as a student, visiting a number of the countries of West Europe, and also Turkey and Egypt. He was the member of associations "Mir iskusstva"
Maso da San Friano Maso da San Friano
(1536-1571) was an Italian painter active in Florence. His real name was Tomaso D'Antonio Manzuoli. He was born in San Friano and died in Florence. According to Giorgio Vasari, Maso was a pupil of Pier Francesco Foschi while others claim it was Carlo Portelli. He collaborated with an elder Michelangelo on some projects. His altarpiece of the Visitation was painted in 1560 for the church of San Pier Maggiore of Florence - now in Trinity Hall Chapel, Cambridge, England. A similar work can be seen in the Prato cathedral. After 1561, he painted in the church of Ognissanti, Florence and in the church of Santa Felicita. He participated in the decoration of the Studiolo of Francesco I with an oval canvas relating the Fall of Icarus story (1572). The canvas has an affected milling in individuals below and an anomalous perspective; both are classic features of mannerist painting. His second contribution Mining of Diamonds. A portrait of Ferdinando I de' Medici (1570) by Maso can be found in the Town Council Hall of Prato. He is thought to be one of part of the Contra-Maniera or Counter-Mannerism movement in Florence. His most important pupils were Jacopo da Empoli and Alessandro Fei. One of his paintings, thought to be of Cosimo I de Medici in 1560, is believed to be the oldest to show a watch
Maso di Banco Maso di Banco
Italian Early Renaissance Painter, active 1320-1350
Masolino Masolino
Italian c1383-c1477 Masolino Gallery The principal monograph is by Toesca, Masolino da Panicale (Bergamo, 1908); also, A. H. Layard, The Brancacci Chapel and Masolino, Masaccio, and Filippino Lippi published by the Arundel Society (London, 1868); Schmarsow, Massacio Studien (Cassel, 1895-1900); Bernard Berenson, "Quelques peinures m??connues de Masolino da Panicale," in Gazette des Beaux-Arts, ser. 3, volume xxvii (Paris, 1902); Berenson in Study and Criticism of Italian Art, volume ii (London, 1902); Crowe and Cavalcaselle, History of Painting in Italy, edited by Douglas and Strong (New York, 1903); for data on the life of Masolino: Milanesi, Storia dell' arte toscana (Florence, 1873).
MASOLINO da Panicale MASOLINO da Panicale
Italian Early Renaissance Painter, ca.1383-1447 Florentine painter of the early Renaissance, whose real name was Tommaso di Cristoforo Fini. His versatile painting incorporated his feeling for decorative color with strong modeling and spatial organization. He was admitted (1423) to the apothecaries' guild in Florence, in which painters were enrolled, and was soon commissioned to paint the frescoes in the Brancacci Chapel in Florence. These were continued by his pupil Masaccio upon Masolino's departure (1427) for Hungary and were completed by Filippino Lippi, thus greatly complicating the question of authorship; currently scholars attribute to Masolino St. Peter Preaching, St. Peter Healing the Cripple, The Raising of Tabitha, and The Fall of Adam and Eve. Upon his return to Florence, Masolino found painters occupied with problems of perspective, light and shade, and classical architecture and decoration, ideas that he utilized while retaining much of the old Giottesque tradition. He went to Rome where he painted frescoes in the Church of San Clemente for the Cardinal Branda Castiglione. For the same patron he decorated the church of Castiglione di Olona in the province of Como, Italy. There he represented scenes from the life of the Virgin and of St. John the Baptist. Attributed to Masolino are The Foundation of Santa Maria Maggiore and a Madonna and Christ in Glory (Naples);
Massimo d Azeglio Massimo d Azeglio
1798-1866
Massimo Stanzione Massimo Stanzione
(also called Stanzioni; c. 1586 - c. 1656) was an Italian Baroque painter, mainly active in Naples. Massimo Stanzione was an Italian Baroque painter. Born in Naples in 1586, Massimo was greatly influenced by Michelangelo Merisi da Caravaggio, but what earned him the nickname of The Neapolitan Guido Reni was his sophisticated and graceful style. The thing that distinguished Massimo art from Carravaggism was that he combined Caravaggio dramatically lit and brutally realistic style with the classical and lyrical manner of Bolognesi painters. Though his preliminary training is uncertain, it is thought that he studied with Fabrizio Santafede; however, most of the influence he received was from Caravaggio. Art historians believe that Stanzione developed his career as an artist in Rome. It is thought that he bagan his career as a portraitist. Some of his most famous works include Portrait of a Woman in Popular Costume, and Portrait of Jerome Banks. Between 1617 and 1630, it is believed that he traveled between the papal city and his hometown of Naples exploring different styles of art. Also influenced by Caravaggio were Artemisia Gentileschi, Simon Vouet, and Carlo Saraceni. During Stanzione career a movement that changed the style of art was formed. Stanzione was a part of this movement. This movement transformed the dark, contrasted Caravaggio-styled art into Bolognese colorism and soft art.
MASSYS, Cornelis MASSYS, Cornelis
Flemish painter (1508-1550)
MASSYS, Jan MASSYS, Jan
Netherlandish Painter, ca.1509-1575 Painter, son of Quinten Metsys. More so than his brother Cornelis Massys, who was a less talented artist, Jan worked in the style of his father, whose studio he may have taken over following his death in 1530. Two years later, though still under the age of majority, Jan was admitted as a master in the Guild of St Luke in Antwerp. Like Cornelis, he seems to have left Antwerp immediately after attaining the status of master, for he is not mentioned again in the archives. It has been suggested on stylistic grounds that he worked for a period at Fontainebleau, but this is disputed. He was, in any case, back in Antwerp by 1536, when he took on an apprentice, Frans van Tuylt. In 1538 he married Anna van Tuylt, by whom he had three children.
MASSYS, Quentin MASSYS, Quentin
Flemish Northern Renaissance Painter, ca.1465-1530 Quentin Massys, also spelled Matsys or Metsys, was born in Louvain, the son of a blacksmith. He is traditionally thought to have been trained in that craft by his father. Art in Louvain while Massys was growing up was dominated by Dirk Bouts. Massys became a member of the painters' guild in Antwerp in 1491 and died there in 1530. He represented a current of painting that flourished in Antwerp at this time of its sudden new prosperity. Erwin Panofsky (1953) described this trend, "archaism of around 1500," as "a prelude to, in fact a fact of, the Renaissance in Netherlandish painting," which prevailed in the southern Netherlands. The monumental Enthroned Madonna (Brussels), an early work by Massys, has features recalling both Robert Campin and Jan van Eyck. The central panel of Massys' imposing St. Anne Altarpiece, or the Holy Kinship (Brussels), which was commissioned for the church of St-Pierre in Louvain in 1507 and signed and dated 1509, has a prototype in the Holy Kinship of Geertgen tot Sint Jans. Even the physical types and costumes in Massys' version refer to Geertgen's. But Massys placed his rhythmically balanced figure groups in a domed, arcaded loggia that in architectural style appears to be reaching for a Renaissance vocabulary it cannot quite attain; certainly the architecture evokes a later period than that represented by the Gothic throne of the Enthroned Madonna. The calm and restraint of the St. Anne Altarpiece are replaced by heightened emotional expression in the next important painting by Massys that can be firmly dated, the Deposition triptych (Antwerp). This was commissioned in 1508 by the guild of joiners in Antwerp for their chapel in the Cathedral; Massys completed the composition in 1511. It was inspired by Rogier van der Weyden's great Deposition, which was in the church of St-Pierre in Louvain in Massys' time, and also quotes from Rogier's Entombment. Massys painted genre subjects, possibly with emblematic meaning, such as A Money Changer and His Wife, which belonged to a Netherlandish tradition that maintained its popularity right through the 17th century. In portraiture he made significant contributions. His pair of portraits of Erasmus and Petrus Aegidius, painted in 1517 for Sir Thomas More, set the pattern for representations of the scholar in his study.
MASTER Bertram MASTER Bertram
German painter (b. cca. 1345, Minden, d. 1415, Hamburg). was a German International Gothic painter primarily of religious art. His most famous surviving work is the large Grabow Altarpiece (or Petri-Altar) in the Kunsthalle Hamburg, the largest and most important North German painting of the period. There is a 45-scene altarpiece of the Apocalypse, probably by his workshop, in the Victoria and Albert Museum in London. He, or his workshop, also produced sculpture, presumably in wood; in fact in his first years in Hamburg most surviving documentation relates to sculpture, including chandeliers. He is first recorded in Hamburg in 1367, and lived there for the rest of his life, becoming a citizen and Master in 1376, and achieving considerable prosperity. In 1390 he made a will in advance of an intended pilgrimage to Rome, but if he made the journey it had no detectable influence on his art. He was married, but his wife had died by his second will in 1410, when he had a surviving daughter. His style is less emotional than that of his Hamburg near-contemporary Master Francke, but has great charm. Bertram was largely forgotten after the Renaissance until the end of the 19th century
Master Francke Master Francke
German painter (early 15th century, active in Hamburg). respectively German for "Master Francke" and Latin for "Brother Francke", was a North German Gothic painter and Dominican friar, born ca. 1380 in the Lower Rhine region or possibly Zutphen in the Netherlands, who died ca. 1440, probably in Hamburg, where he was based at the end of his known career. He is called "Fratre Francone Zutphanico" ("Brother Frank of Zutphen") in one document. He may have trained as an illuminator and painter in France or the Netherlands, and later worked in Munster, before joining in St John's Friary in Hamburg by 1424 at the latest. Two main altarpieces attributed to him survive, dedicated to St Thomas of Canterbury and Saint Barbara, in an unusually intense style, showing awareness of French and Early Netherlandish court art. He probably arrived in Hamburg after the death in 1415 of the previous leading artist there, Master Bertram, and shows little or no influence from him, but he may have been influenced by the more courtly style of Conrad von Soest, about ten years older than Francke, who worked to the south in Westphalia. The Hamburg association of traders to England commissioned an altarpiece from "Mester Francke[nn]" in 1424; the contract does not survive, but is mentioned in their memorial book. This is probably the "St Thomas (of Canterbury) Altarpiece", completed in 1436, of which parts survive in the Kunsthalle, Hamburg. The rather earlier St Barbara Altarpiece may have been commissioned for Finland, where it surfaced a century ago. The "Thomas Altar" has eight surviving scenes, but is missing its main panel and several others. The "Barbara Altar" has also eight scenes, on both sides of the wings to a carved wood central panel by another artist. At least two other panels are in museum collections. Francke was almost entirely forgotten after the Renaissance until the end of the 19th century when, like Master Bertram, he was rediscovered and published by Alfred Lichtwart, Director of the Hamburg Kunsthalle
Master John Master John
(floruit 1544-1545)
Master of Ab Monogram Master of Ab Monogram
MASTER of AB Monogram. German painter (active 1530s in Saxony
Master of Avila Master of Avila
15 Master of Avila Nativity 1474-76 Oil on wood Museo Lezaro Galdiano, Madrid This is the finest work of the master, it forms part of a triptych as the central panel. The left panel was the Annunciation to the Shepherds while the right panel represented the Annunciation to the Magi. The composition follows the example of Gallego's paintings and the use of the cool colors
MASTER of Budapest MASTER of Budapest
Spanish painter active c. 1500 in Castile
MASTER of Female Half-length MASTER of Female Half-length
Dutch painter (active 1530-1540)
Master Of Flemalle Master Of Flemalle
Robert Campin (c. 1375 - 26 April 1444), now usually identified as the artist known as the Master of Flemalle, is usually considered the first great master of Flemish and Early Netherlandish painting. This had been a matter of controversy for decades; Campin's life is relatively well documented for the period, but no works in assessable condition could be securely connected with him, whilst a corpus of work had been attached to the unidentified "Master of Flemalle", named after the supposed origin of a work. Campin seems to have had relatives in Valenciennes. He first appears as settled in Tournai from the archives of 1405-6, as a free master of the guild of painters, and he bought citizenship in 1410, which suggests he was not born there. He eventually attained the office of dean of the guild, and wardenship of a church and other civic offices, and was running a large workshop. By 1432, however, he lost his civic positions because of scandals, and probably his role in political disturbances in the city. In 1429 he was found guilty of withholding evidence, and sentenced to go on a pilgrimage, and in 1432 was convicted of adultery and banished for a year. Margaret of Burgundy, wife of the Count of Holland and sister of John the Fearless, Duke of Burgundy intervened on his behalf, and this was reduced to a fine. The dated Werl Altarpiece (1438) shows he continued to work (the two outer wings are in the Prado; the main panel is lost).
Master of Frankfurt Master of Frankfurt
Flemish Northern Renaissance Painter, 1460-ca.1533.South Netherlandish painter. He takes his name from two paintings commissioned by patrons from Frankfurt am Main. His chief importance lies in his continuing the great tradition of 15th-century Netherlandish painting (particularly the compositions of Rogier van der Weyden and Hugo van der Goes) well into the 16th century, his development of a markedly earthy figure type, his apparently innovative management of a large workshop that 'mass-produced' paintings for the open market and his status
MASTER of Heiligenkreuz MASTER of Heiligenkreuz
Austrian Northern Renaissance Painter, 15th Century,was an Austrian painter active at the beginning of the fifteenth century; a tentative lifespan of 1395 to 1430 has been put forth, but this appears highly conjectural. His name is taken from a diptych that once belonged to the Cistercian Abbey of Heiligenkreuz, located in southeastern Austria near the present-day border with Hungary. The left panel depicts the Annunciation on the obverse; the reverse is a depiction of the Madonna and Child. The right panel depicts the Mystical Marriage of Saint Catherine, with Saint Dorothy on its reverse. Details of costume and iconography combine with associations with the International Style to indicate a date of around the first decade of the fifteenth century. It was initially proposed, by Betty Kurth in 1922, that the artist was French and had some association with the court in Paris. Other writers have disagreed, and various nationalities including French, Austrian, German, or Bohemian have been posited for the Master. Some have further suggested that he was an itinerant court artist, trained in France but active in Austria. Various clues have been used in an attempt to describe his nationality. These include his use of finely-worked gold decoration, in which some have seen a link to Franco-Burgundian goldsmith's work of the late fourteenth century. Others, instead, see it as a link to the school of panel painting then active at the court in Prague. Consequently, it seems highly unlikely that the artist's nationality will be conclusively established.
MASTER of Hohenfurth MASTER of Hohenfurth
Bohemian painter active 1350-70 in Prague
Master of Hoogstraeten Master of Hoogstraeten
Flemish Northern Renaissance Painter, active ca.1490-1530
Master of Moulins Master of Moulins
French 1480-1500 Master of Moulins Gallery Until the late 20th century, the name of the painter of the Moulins Triptych was unknown, although art historians identified a number of other works that were evidently by the same hand. The first monograph on the Master of Moulins, written in 1961 by Madeleine Huillet d'Istria, argued that this artist did not actually exist, and that more than 12 different artists were responsible for the corpus of works traditionally ascribed to him. The Master's identity was established after an inscription was found on the reverse of a damaged painting, Christ with Crown of Thorns (1494) in the Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brussels, identifying the artist as Jean Hey, teutonicus and pictor egregius ("the famous painter"), and identifying the patron as Jean Cueillette, who was secretary to the King and an associate of the Bourbon family. Stylistic similarities link this painting to the works attributed to the Master of Moulins. The Master of Moulins appears to have been the court painter for the Bourbons, and from a surviving account for 1502-03, it is clear that the court painter's name was Jean; other candidates once considered plausible, such as Jean Perr??al and Jean Prevost, have proven untenable in the light of subsequent research. The term "Teutonicus", or "German" included Flemings at this date.
MASTER of Saint Cecilia MASTER of Saint Cecilia
Italian Byzantine Style Painter, active 1300-1320
Master of Saint Giles Master of Saint Giles
The Master of Saint Giles (French: Maître de Saint-Gilles) was a Franco-Flemish painter active, probably in Paris, about 1500, working in a delicate Late Gothic manner, with rendering of textures and light and faithful depictions of actual interiors that show his affinities with Netherlandish painting. It is not clear whether the Master of Saint Giles was a French painter who trained in the Low Countries (perhaps more likely), or a Netherlander who emigrated to France. His pseudonym was given him by Max Friedländer, who reconstructed part of the anonymous painter's oeuvre, starting from two panels devoted to Saint Giles (a Miracle and a Mass) in the National Gallery, London, that were part of the lefthand shutter of an altarpiece, and two further panels now in Washington from the same altarpiece. The hand of an assistant can be discerned in the Baptism of Clovis at the National Gallery of Art, Washington, who also have a panel with Episodes from the Life of a Bishop-Saint - perhaps Saint Leu, Saint Denis or Saint Remy. All four panels have, or had, single grisaille figures of saints (Saints Peter, Giles, Denis and an unidentified bishop-saint) in niches, imitating sculpture, on the reverse. The Washington pair, which were in poor condition, have been separated and are lost, although photographs exist. Undoubtedly there were further panels, whose subjects cannot be guessed, as the combination of scenes is original.
MASTER of Saint Gilles MASTER of Saint Gilles
French Painter, active ca.1500
MASTER of Saint Veronica MASTER of Saint Veronica
German Gothic Era Painter, active ca.1395-1420
Master of san Francesco Master of san Francesco
Tuscany ca.1350
MASTER of San Francesco Bardi MASTER of San Francesco Bardi
active 1240-1270 in Florence
master of st bartholomew master of st bartholomew
active in Cologne ca 1480/1510
Master of ST Ildefonso Master of ST Ildefonso
Castile,end of the fifteenth century Spanish painter. He is named from St Ildefonso's Reception of a Chasuble from the Virgin Mary (Paris, Louvre), which is traditionally held to come from Valladolid; it may even have come from the chapel of S Ildefonso in the Colegiata there. The style, characterized by harmony of colour and intense expressions, resembles that of four panels of St Athanasius, St Louis of Toulouse, both enthroned, SS Peter and Paul and SS Andrew and James the Great, which probably came from the convent of La Merced, Valladolid. They have been attributed to the Master of vila, but Post considered them to be the work of the Master of St Ildefonso, a more sophisticated painter, although both artists modified the harshness of their Netherlandish models. There are also similarities with Jacomart's triptych of St Anne in the Colegiata, Jetiva, but these may be coincidental. Other works attributed to the Master include St Anne and St Anthony of Padua,
master of St-Germain-des-Pres master of St-Germain-des-Pres
originally from cologne active in Paris about 1500
MASTER of the Aix Annunciation MASTER of the Aix Annunciation
Flemish Northern Renaissance Painter, active 1480-1520
MASTER of the Aix-en-Chapel Altarpiece MASTER of the Aix-en-Chapel Altarpiece
French painter (active between 1480-1520)
MASTER of the Avignon School MASTER of the Avignon School
French Early Renaissance Painter, 15th Century
Master of The Castello Nativity Master of The Castello Nativity
Florence ca 1450-ca 1475

       Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21   Next
  

 

 

 

CONTACT US
Contact us!